Diensten

Binnen Parkmanagement Josink Es kennen wij de volgende vier basisdiensten:

1. Groenonderhoud

2. Collectieve Beveiliging

3. Afvalinzameling

4. Bewegwijzering

5. Glasvezel

6. Gebiedsagenda Josink Es 2030/2040