Groenonderhoud

 

Op Josink Es geldt gezamenlijk groenonderhoud van zowel het publieke als een deel van het private gebied. Voor het private gebied geldt dat alle groen en verharding aan de straatzijde en tot aan de gevel door Parkmanagement onderhouden wordt. Onderhoud van verharding betekent overigens dat deze onkruidvrij wordt gehouden. Groot onderhoud is voor de eigenaar zelf.

De nog niet uitgegeven kavels vallen ook onder beheer van parkmanagement. Hier rust echter wel een ander onderhoudsnivo op. Deze percelen worden doorgaans maar eens per jaar gemaaid.

Zoals gemeld in de vorige ledenvergadering, heeft het bestuur besloten om de hoveniersdiensten opnieuw aan te besteden. Berkelgroen heeft het onderhoud de afgelopen vier jaar uitgevoerd maar een marktconformiteitscheck heeft ons gebracht naar een hovenier die het onderhoud voordeliger kan uitvoeren. Omdat we de onderhoudsfrequenties strak hebben vastgelegd in een bestek, zal hij minstens dezelfde kwaliteit moeten leveren als Berkelgroen. Daar vertrouwen wij ook zeker op na een eerste rondgang over het terrein met onze nieuwe hovenier Bart Hagmole ten Have uit Haaksbergen.

Voor jullie betekent dit dat Bart en zijn team vanaf heden (april 2013) ook onderhoud komt plegen op jullie eigen terreinen, tot aan de gevellijn. Bedrijven die afzonderlijke afspraken met Berkelgroen hadden over onderhoud achter de gevellijn, kunnen diezelfde afspraken ook met Bart voortzetten. Hij hanteert daarbij de collectief afgesproken prijzen.

Bart zal de komende weken contact met jullie opnemen om een afspraak te maken en zich voor te stellen. Verder kan hij dan vernemen of er bijzondere wensen zijn. Heb je meteen al behoefte om hem te spreken, dan kan dat via telefoonnummer 06-53963069 of via email info@hagmole.nl.

Het bestuur heeft een zorgvuldige afweging gemaakt in de keuze. We zijn er van overtuigd dat Bart en zijn team nog wat kunnen toevoegen aan ons mooie park.