Groenonderhoud

Vanaf 1 maart 2021 is Axent Groen verantwoordelijk voor het groenonderhoud op Josink Es. Op Josink Es geldt gezamenlijk groenonderhoud van zowel het publieke als een deel van het private gebied. Voor het private gebied geldt dat enkel periodieke onderhoudswerkzaamheden zoals onkruidbestrijding en het onderhoud aan de beukenhaag door Parkmanagement onderhouden wordt. Het overige groenonderhoud op private terreinen zijn voor de ondernemers zelf. Uiteraard is het mogelijk om om het overige groenonderhoud op privaat terrein onder te brengen bij Axent Groen.

Planning groenonderhoud 2022