Afvalinzameling

De collectieve afvalinzameling gebeurt op Josink Es al enkele jaren door Rouwmaat.

De gezamenlijk in te zamelen afvalstromen zijn te splitsen in de volgende twee vormen:

  • bedrijfsafval niet sorteerbaar (restafval)
  • papier- en kartonafval (papier)

Restafval en papier wordt maandelijks kosteloos door Parkmanagement ingezameld. Wenst u een extra lediging dan betaalt u deze echter zelf. Voor de kosten verwijzen wij naar dit overzicht:   http://www.parkmanagementjosinkes.nl/?page_id=28

Uiteraard is het ook mogelijk om andere soorten afval door Rouwmaat te laten ophalen. Zo kunt u vanaf 1 januari 2020 ook plastic laten afhalen. Rouwmaat heeft drie formaten rolcontainers 1100 liter, 660 liter en 240 liter waarin plasticafval en blik in afgevoerd kunnen worden. Ze rijden de plasticroute 1 keer in de 2 weken. De kosten voor ledigen van plastic wordt niet betaald vanuit het Parkmanagement. De kosten voor leden bedragen per 1 januari 2021:

1100 liter €20,50 per lediging

660 liter €17,00 per lediging

240 liter €15,- per lediging

Dit zijn all-in tarieven (inclusief huur, ledigings- en verwerkingskosten)

Ledigingsschema 2021: Normale 4 wekelijkse ledigingen: Voor de normale 4 wekelijkse lossingen:  op woensdag papier en op donderdag restafval. Weken 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50.

Lediging plastic afval vanaf 31 mei 2021: op maandag tweewekelijks in de even weken. Let op de kosten van inzameling van plastic vallen niet onder het collectief.

De maandelijkse ledigingen worden door alle bedrijven op Josink Es gezamenlijk betaald uit de gezamenlijke servicekosten. Om tot een zo eerlijk mogelijke verdeling van de kosten te komen is gekozen voor de volgende verdeling:

Verdeling containers:

Oppervlakte restafval Papier
Tot 500 m2 240 liter (Kliko) 240 liter
500 – 1000 m2 770 liter 660 liter
1000 – 2500 m2 1100 liter 1000 liter
>2500 m2 1600 liter 1600 liter

rolcontainers

Verzamelgebouwen:

  • per huisnummer een afvalcontainer van 240 liter
  • per 10 huisnummers een papiercontainer van 1100 liter

Heeft u vragen, klachten of opmerkingen over afvalinzameling van Parkmanagement Josink Es, neem dit dan op met uw parkmanager: Mark van Mast, parkmanager@parkmanagentjosinkes.nl of 06-10983746.

Wenst u een extra lediging: neem dan contact op met de planner van Rouwmaat via 074-2420541