Afvalinzameling

Collectieve afvalinzameling Parkmanagement Josink Es

De collectieve afvalinzameling op bedrijvenpark Josink Es gebeurt al enkele jaren door Rouwmaat. Bij hen hebben we al jaren scherpe collectieve tarieven.

Belangrijke wijziging vanaf 1 januari 2022

In de algemene ledenvergadering van 1 november 2021 is door de aanwezige leden besloten dat de facturen voor de 4-wekelijkse lediging van de restafval- en papiercontainers niet meer aan het parkmanagement gefactureerd worden maar vanaf 1 januari 2022 aan u als individuele leden. We houden wel vast aan de verplichting vanuit het parkmanagement om allemaal bij dezelfde afvalinzamelaar aan te sluiten maar de financiële stromen lopen dan via de individuele leden. Dit geeft individuele leden meer mogelijkheden om die formaat container te gebruiken die het best bij hen past. Daarnaast houdt u als lid zelf grip op de kosten.

De collectieve afvalinzameling op bedrijvenpark Josink Es gebeurt al enkele jaren door Rouwmaat. Bij hen hebben we al jaren scherpe collectieve tarieven. Ook voor 2022 zijn er nieuwe collectiviteitsafspraken gemaakt gebaseerd op de oude voorwaarden. Door allen de verplichting te respecteren kunnen we ook in de toekomst scherpe tarieven behouden. U houdt de afvalcontainers die u momenteel heeft. Mocht u een andere container willen, kunt u contact opnemen met de accountmanager van Rouwmaat Otto van Baak via onderstaande gegevens. Ook huurders mogen een afvalcontainer afnemen bij Rouwmaat.

Rouwmaat maakt graag een afspraak met u om te kijken of er slimmer en duurzamer ingezameld kan worden. Voor meer informatie neem contact op met Otto van Baak (accountmanager Rouwmaat) via O.vanBaak@rouwmaat.nl

rolcontainers

Belangrijk

De 4-wekelijkse lediging vindt plaatst op de afgesproken dagen (donderdag restafval, woensdag papier/karton). Mocht u uw container op het vaste ophaalmoment nog niet aan lediging toe zijn, geef dit dan door aan Rouwmaat door een mailtje te sturen naar hengelo@rouwmaat.nl. Zij brengen dan geen kosten in rekening. Wenst u een extra lediging: neem dan contact op met de planner van Rouwmaat via 074-2420541.

Ledigingschema 2024 papier- en restafval: Normale 4 wekelijkse ledigingen: op woensdag papier en op donderdag restafval. Weken: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50.

 

Bedrijfsmatig Plastic-Metaal (PM)
Om meer afvalstromen gescheiden op te halen biedt Rouwmaat Plastic-Metaal containers aan. Een parkmanagement lid heeft €5,- korting ten opzichte van een reguliere klant (hieronder genoemde tarieven is de korting al meegenomen). 

Lediging vindt plaats 1x per 2 of 1x per 4 weken op de maandag van de even-weken.
240 liter: € 15,75 per lediging (all-in; excl. btw)
660 liter: € 17,90 per lediging (all-in; excl. btw)
1100 liter € 21,50 per lediging( all-in; excl. btw)

Hieronder de acceptatievoorwaarden voor wat er allemaal in de ‘oranje’ container mee mag. 

Uiteraard is het ook mogelijk om andere soorten afval door Rouwmaat te laten ophalen. 

Heeft u vragen, klachten of opmerkingen over afvalinzameling van Parkmanagement Josink Es, neem dit dan op met uw parkmanager: Mark van Mast, parkmanager@parkmanagentjosinkes.nl of 06-10983746.