Afvalinzameling

logo_nav

De collectieve afvalinzameling gebeurt op Josink Es al enkele jaren door OTC. Na de overname door OTC van Olde Kalter in Losser kon de inzameling nog efficiënter gestalte gegeven worden.

De gezamenlijk in te zamelen afvalstromen zijn te splitsen in de volgende twee vormen:

  • bedrijfsafval niet sorteerbaar (restafval)
  • papier- en kartonafval (papier)

Restafval en papier wordt maandelijks kosteloos door Parkmanagement ingezameld. Wenst u een extra lediging dan betaalt u deze echter zelf. Voor de kosten verwijzen wij naar dit overzicht:   http://www.parkmanagementjosinkes.nl/?page_id=28

Ledigingsschema 2021: Normale 4 wekelijkse ledigingen: Voor de normale 4 wekelijkse lossingen:  op woensdag papier en op donderdag restafval. Weken 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50.

Uiteraard is het ook mogelijk om andere soorten afval door OTC te laten ophalen. Zo kunt u vanaf heden ook plastic late afhalen. Vraag even bij de parkmanager voor de mogelijkheden.

De maandelijkse ledigingen worden door alle bedrijven op Josink Es gezamenlijk betaald uit de gezamenlijke servicekosten. Om tot een zo eerlijk mogelijke verdeling van de kosten te komen is gekozen voor de volgende verdeling:

Verdeling containers:

restafval Papier
Tot 500 m2 240 liter (Kliko) 240 liter
500 – 1000 m2 770 liter 660 liter
1000 – 2500 m2 1100 liter 1000 liter
>2500 m2 1600 liter 1600 liter

rolcontainers

Verzamelgebouwen:

  • per huisnummer een afvalcontainer van 240 liter
  • per 10 huisnummers een papiercontainer van 1100 liter

Heeft u vragen, klachten of opmerkingen over afvalinzameling van Parkmanagement Josink Es, neem dit dan op met uw parkmanager: Mark van Mast, parkmanager@parkmanagentjosinkes.nl of 06-10983746.

Wenst u een extra lediging: neem dan contact op met de planner OTC/Rouwmaat via 074-2420541