Home

Welkom op de website van Parkmanagement Josink Es.

Op deze site vindt u alles over de diensten die collectief worden aangeboden aan de bedrijven op het bedrijvenpark Josink Es.

De stichting Parkmanagement Josink Es is een samenwerkingsverband tussen de Vereniging parkmanagement Josink Es en de gemeente Enschede. In de vereniging zijn alle ondernemers van ons bedrijventerrein verzameld.

Duurzaam:
Josink Es is een duurzaam bedrijventerrein in aanbouw. Momenteel zijn er al zo’n 30 middelgrote ondernemers gevestigd. Dat er naast duurzaamheidseisen een beeldkwaliteitsplan rust op de panden, is te zien aan de hoogwaardige uitstraling van de panden van onze leden. Dit heeft ons in 2009 zelfs een nominatie opgeleverd voor beste bedrijventerrein van Nederland

Collectief:
Onze bedrijven doen allen mee aan enkele beeldbepalende en duurzame diensten om ervoor te zorgen dat het hoogwaardige ondernemersklimaat in de toekomst gewaarborgd blijft.  Samen met de gemeente dragen we zo zorg voor het groen- en grijsonderhoud op het hele terrein. Verder regelenen we gezamenlijk de beveiliging, bewegwijzering, afvalinzameling, zwerfvuilinzameling en lediging van straatkolken.

Nieuws

Persbericht: opening cameratoezicht Josink Es Bedrijvenpark | 6/07/2016

Enschede, 5 juli 2016 – Ondernemers op Josink Es Bedrijvenpark zitten vanaf gisteren (5 juli) niet alleen op een groen bedrijventerrein maar ook op een superveilige locatie. Toen werd namelijk het cameratoezicht op Josink Es officieel geopend door wethouder Patrick Welman.

De opening vond plaats in de toezichtruimte van RJ Safety & Security waar op een steenworp afstand van Josink Es de beelden van de camera’s live worden uitgelezen. Wethouder Welman opende het cameratoezicht met een druk op de muisknop zodat de beelden op een scherm verschenen. Hij feliciteerde de ondernemers met hun knappe prestatie. De gezamenlijke ondernemers van Josink Es hebben namelijk op eigen kosten een camerasysteem en een bijbehorend glasvezelnetwerk aangelegd.

Misschien is dat laatste wel het meest bijzonder omdat de glasvezels in eigen beheer (en op eigen kosten) van de ondernemers zijn aangelegd. Er kwam namelijk geen provider bij aan te pas waardoor de kosten extra laag gehouden konden worden. Zo laag dat alle ondernemers op hetzelfde glasvezelnetwerk een bedrijfsaansluiting hebben genomen voor snel internet en andere digitale diensten.

Het camerasysteem voorziet enerzijds in een kentekenregistratiesysteem en anderzijds in overzichtscamera’s. Parkmanager Mark van Mast die namens de ondernemers het bedrijvenpark beheert, leidde het project maar had daarbij steun van een viertal ondernemers die als klankbord fungeerden bij het bepalen van het beveiligingsconcept en de partijen die het uit moesten voeren. Uiteraard hebben alle andere ondernemers van Josink Es gedurende het proces ook meegedacht en waar nodig bijgestuurd.

Uiteindelijk is de uitvoering van het project gegund aan drie lokale partijen:
Van der Molen Beveiliging zorgde voor het camerasysteem en alles wat daar bij kwam kijken, de NDIX (Nederlands Duitse Internet Exchange) voor het transport van data over het glasvezelnetwerk en RJ Safety & Security voor het uitlezen van de beelden en een snelle opvolging door surveillance auto’s. De gemeente heeft verder prima gefaciliteerd door bermen beschikbaar te stellen voor plaatsing van camera’s en vlotte vergunningverlening.

Op de vraag of het camerasysteem broodnodig was antwoordt voorzitter Rob Evers (van bedrijf Rolight): “op ons bedrijventerrein is niet bovengemiddeld vaak iets aan de hand. Maar het gaat ons meer om het voorkomen van toekomstige overlast en inbraken en vooral het verbeteren van het vestigingsklimaat”. We willen graag dat onze ondernemers nog heel lang blijven ondernemen op deze geweldige locatie en dat onze klanten en medewerkers zich er thuis voelen. Daarom willen we een stap extra zetten door maximaal veilig en (digitaal) bereikbaar te zijn.

wethouder Welman en parkmanager Van Mast openen het cameratoezicht

wethouder Welman en parkmanager Van Mast openen het cameratoezicht


Touwfabriek Nijhuis Textiles BV keert na 14 jaar terug van Gronau naar Enschede | 30/06/2015

Persbericht Gemeente Enschede 26 juni 2015

Nijhuis Textiles B.V heeft gekozen voor een kavel op Bedrijvenpark Josink Es. Het bedrijf waar circa tien mensen werken produceert allerlei soorten touwen. Dit brede assortiment wordt grotendeels zelf geproduceerd en een deel gaat via de eigen groothandel. Met name de touwen die gebruikt worden in de levensmiddelenindustrie is één van de hoofd productieartikelen. In de fabriek staan diverse machines waarmee d.m.v. verschillende weef/draai/vlecht technieken een grote verscheidenheid aan touwen gemaakt worden.
Nederland kent nog twee touwfabrieken waar Nijhuis Textiles B.V. er één van is.

De reden dat Nijhuis Textiles B.V. gekozen heeft voor de Josink Es is niet geheel vreemd. De binding met Enschede en de groene uitstraling van de Josink Es zijn sterke drijfveren geweest voor de keuze. Ook heeft het bedrijf altijd nauwe banden onderhouden met de textielbedrijven in Enschede en voelt het als thuiskomen.

Op de kavel van 2826m2 zal medio 2016 de nieuwe touwfabriek geopend worden. De kavel ligt aan de Josink Kolkweg naast het bedrijf Rolight Theatertechniek B.V.


Persbericht Bedrijvenpark Josink Es Enschede legt eigen glasvezel aan | 30/03/2015

Sinds kort is vrijwel elke ondernemer van Bedrijvenpark Josink Es in Enschede aangesloten op de digitale snelweg. Op zich niet zo bijzonder ware het niet dat de verenigde ondernemers het glasvezelnetwerk zelf aan hebben laten leggen.

Bij het beoordelen van aanbiedingen van verschillende breedbandaanbieders kwamen de ondernemers tot de conclusie dat de maandelijkse lasten van een glasvezelaansluiting hoog zijn omdat operators de investering in 3 tot 5 jaar terug willen verdienen. En dat terwijl het netwerk best 50 jaar mee kan gaan. Dus waarom niet zelf investeren in een netwerk? Uit een aanbesteding onder drie regionale aannemers bleek dat BAM de meest voordelige aanbieding had voor het leggen van een compleet netwerk inclusief bedrijfsaansluitingen. TrenT Glasvezel verzorgde de aansluiting op hun backbone (hoofdontsluiting) en de NDIX (Nederlands Duitse Internet Exchange) zorgde voor de verbinding met zo’n 80 dienstenleveranciers op haar digitale marktplaats. Voordeel daarvan is dat de ondernemers op Josink Es een open netwerk hebben en dus niet gebonden zijn aan één dienstenleverancier. Door de concurrentie op de marktplaats zijn de tarieven voor diensten lekker laag.

Resultaat is dat de ondernemers nu in totaal 125,- per maand kwijt zijn in plaats van de reguliere € 300 tot € 400,- die gebruikelijk is bij commerciële operators. Doordat Josink Es al jaren parkmanagement kent en de ondernemers dus gewend zijn om samen te werken aan waardebehoud van het bedrijvenpark, is het proces soepel verlopen. Wat daarbij hielp is dat de penningmeester spaarzaam is geweest met de bijdragen die ondernemers jaarlijks doen voor het parkmanagement. Daardoor kon de investering vrijwel zonder financiering geregeld worden. Parkmanager Mark van Mast heeft het proces begeleid. Hij is nu bezig met de kers op de taart: het realiseren van intelligent cameratoezicht dat ook op het bestaande glasvezelnetwerk aangesloten wordt.

Bedrijvenpark Josink Es is een compact nieuw bedrijventerrein met hoge duurzaamheids-eisen en bijbehorende beeldkwaliteit. Bij aankoop van een kavel verplichten ondernemers zich om deel te nemen in het parkmanagement waarin beveiliging, groenbeheer, bewegwijzering, zwerfvuil-inzameling en afvalinzameling geregeld zijn. Ondertussen pakken de ondernemers ook andere zaken collectief op zoals een centrale AED in een buitenkast en een eigen glasvezelnetwerk ten behoeve van camera’s.

Voor vragen kunt u terecht bij parkmanager Mark van Mast: parkmanager@parkmanagementjosinkes.nl of 06-10983746


bekijk alle nieuws »