Nieuws

Persbericht: opening cameratoezicht Josink Es Bedrijvenpark | 6/07/2016

Enschede, 5 juli 2016 – Ondernemers op Josink Es Bedrijvenpark zitten vanaf gisteren (5 juli) niet alleen op een groen bedrijventerrein maar ook op een superveilige locatie. Toen werd namelijk het cameratoezicht op Josink Es officieel geopend door wethouder Patrick Welman.

De opening vond plaats in de toezichtruimte van RJ Safety & Security waar op een steenworp afstand van Josink Es de beelden van de camera’s live worden uitgelezen. Wethouder Welman opende het cameratoezicht met een druk op de muisknop zodat de beelden op een scherm verschenen. Hij feliciteerde de ondernemers met hun knappe prestatie. De gezamenlijke ondernemers van Josink Es hebben namelijk op eigen kosten een camerasysteem en een bijbehorend glasvezelnetwerk aangelegd.

Misschien is dat laatste wel het meest bijzonder omdat de glasvezels in eigen beheer (en op eigen kosten) van de ondernemers zijn aangelegd. Er kwam namelijk geen provider bij aan te pas waardoor de kosten extra laag gehouden konden worden. Zo laag dat alle ondernemers op hetzelfde glasvezelnetwerk een bedrijfsaansluiting hebben genomen voor snel internet en andere digitale diensten.

Het camerasysteem voorziet enerzijds in een kentekenregistratiesysteem en anderzijds in overzichtscamera’s. Parkmanager Mark van Mast die namens de ondernemers het bedrijvenpark beheert, leidde het project maar had daarbij steun van een viertal ondernemers die als klankbord fungeerden bij het bepalen van het beveiligingsconcept en de partijen die het uit moesten voeren. Uiteraard hebben alle andere ondernemers van Josink Es gedurende het proces ook meegedacht en waar nodig bijgestuurd.

Uiteindelijk is de uitvoering van het project gegund aan drie lokale partijen:
Van der Molen Beveiliging zorgde voor het camerasysteem en alles wat daar bij kwam kijken, de NDIX (Nederlands Duitse Internet Exchange) voor het transport van data over het glasvezelnetwerk en RJ Safety & Security voor het uitlezen van de beelden en een snelle opvolging door surveillance auto’s. De gemeente heeft verder prima gefaciliteerd door bermen beschikbaar te stellen voor plaatsing van camera’s en vlotte vergunningverlening.

Op de vraag of het camerasysteem broodnodig was antwoordt voorzitter Rob Evers (van bedrijf Rolight): “op ons bedrijventerrein is niet bovengemiddeld vaak iets aan de hand. Maar het gaat ons meer om het voorkomen van toekomstige overlast en inbraken en vooral het verbeteren van het vestigingsklimaat”. We willen graag dat onze ondernemers nog heel lang blijven ondernemen op deze geweldige locatie en dat onze klanten en medewerkers zich er thuis voelen. Daarom willen we een stap extra zetten door maximaal veilig en (digitaal) bereikbaar te zijn.

wethouder Welman en parkmanager Van Mast openen het cameratoezicht

wethouder Welman en parkmanager Van Mast openen het cameratoezicht


Touwfabriek Nijhuis Textiles BV keert na 14 jaar terug van Gronau naar Enschede | 30/06/2015

Persbericht Gemeente Enschede 26 juni 2015

Nijhuis Textiles B.V heeft gekozen voor een kavel op Bedrijvenpark Josink Es. Het bedrijf waar circa tien mensen werken produceert allerlei soorten touwen. Dit brede assortiment wordt grotendeels zelf geproduceerd en een deel gaat via de eigen groothandel. Met name de touwen die gebruikt worden in de levensmiddelenindustrie is één van de hoofd productieartikelen. In de fabriek staan diverse machines waarmee d.m.v. verschillende weef/draai/vlecht technieken een grote verscheidenheid aan touwen gemaakt worden.
Nederland kent nog twee touwfabrieken waar Nijhuis Textiles B.V. er één van is.

De reden dat Nijhuis Textiles B.V. gekozen heeft voor de Josink Es is niet geheel vreemd. De binding met Enschede en de groene uitstraling van de Josink Es zijn sterke drijfveren geweest voor de keuze. Ook heeft het bedrijf altijd nauwe banden onderhouden met de textielbedrijven in Enschede en voelt het als thuiskomen.

Op de kavel van 2826m2 zal medio 2016 de nieuwe touwfabriek geopend worden. De kavel ligt aan de Josink Kolkweg naast het bedrijf Rolight Theatertechniek B.V.


Persbericht Bedrijvenpark Josink Es Enschede legt eigen glasvezel aan | 30/03/2015

Sinds kort is vrijwel elke ondernemer van Bedrijvenpark Josink Es in Enschede aangesloten op de digitale snelweg. Op zich niet zo bijzonder ware het niet dat de verenigde ondernemers het glasvezelnetwerk zelf aan hebben laten leggen.

Bij het beoordelen van aanbiedingen van verschillende breedbandaanbieders kwamen de ondernemers tot de conclusie dat de maandelijkse lasten van een glasvezelaansluiting hoog zijn omdat operators de investering in 3 tot 5 jaar terug willen verdienen. En dat terwijl het netwerk best 50 jaar mee kan gaan. Dus waarom niet zelf investeren in een netwerk? Uit een aanbesteding onder drie regionale aannemers bleek dat BAM de meest voordelige aanbieding had voor het leggen van een compleet netwerk inclusief bedrijfsaansluitingen. TrenT Glasvezel verzorgde de aansluiting op hun backbone (hoofdontsluiting) en de NDIX (Nederlands Duitse Internet Exchange) zorgde voor de verbinding met zo’n 80 dienstenleveranciers op haar digitale marktplaats. Voordeel daarvan is dat de ondernemers op Josink Es een open netwerk hebben en dus niet gebonden zijn aan één dienstenleverancier. Door de concurrentie op de marktplaats zijn de tarieven voor diensten lekker laag.

Resultaat is dat de ondernemers nu in totaal 125,- per maand kwijt zijn in plaats van de reguliere € 300 tot € 400,- die gebruikelijk is bij commerciële operators. Doordat Josink Es al jaren parkmanagement kent en de ondernemers dus gewend zijn om samen te werken aan waardebehoud van het bedrijvenpark, is het proces soepel verlopen. Wat daarbij hielp is dat de penningmeester spaarzaam is geweest met de bijdragen die ondernemers jaarlijks doen voor het parkmanagement. Daardoor kon de investering vrijwel zonder financiering geregeld worden. Parkmanager Mark van Mast heeft het proces begeleid. Hij is nu bezig met de kers op de taart: het realiseren van intelligent cameratoezicht dat ook op het bestaande glasvezelnetwerk aangesloten wordt.

Bedrijvenpark Josink Es is een compact nieuw bedrijventerrein met hoge duurzaamheids-eisen en bijbehorende beeldkwaliteit. Bij aankoop van een kavel verplichten ondernemers zich om deel te nemen in het parkmanagement waarin beveiliging, groenbeheer, bewegwijzering, zwerfvuil-inzameling en afvalinzameling geregeld zijn. Ondertussen pakken de ondernemers ook andere zaken collectief op zoals een centrale AED in een buitenkast en een eigen glasvezelnetwerk ten behoeve van camera’s.

Voor vragen kunt u terecht bij parkmanager Mark van Mast: parkmanager@parkmanagementjosinkes.nl of 06-10983746


Overvalkaart | 28/01/2014

Overvalkaart def plaatje

zie de kaart op volledige grootte onder ons kopje beveiliging


Voor de vakantie: tips voor het veilig achterlaten van uw bedrijf | 3/07/2013

* Laat aan de buitenkant niet zien dat het pand niet in gebruik is.
* Controleer de buitenverlichting en de terreinverlichting (een tijdschakelaar en/of bewegingsmelder doet wonderen).
* Verwijder handige opstapjes zoals pallets, containers, ladders die in de buurt van de gevel staan.
* Laat aan het onderhoud van de tuin niet zien dat u er niet bent.
* Laat de post tijdig verwijderen.
* Geen mededelingen op de deur met “wij zijn met vakantie…”.
* Deze mededeling ook niet op uw antwoordapparaat inspreken.
* Laat geen gegevens van afwezigheid achter op Facebook, Twitter, Linkedin e.d.
* Vraag derden af en toe een oogje in het zeil te houden.
* Laat uw alarmopvolgingsbedrijf weten dat u met vakantie bent en geef het juiste contactadres door.
* Controleer nog eens extra of alle sloten deugdelijk in het slot zitten.
* Overtuig u ervan dat er geen brandgevaarlijke situaties meer zijn.
* Waardevolle spullen naar de bank of een andere veilige plaats.


Vierde Innovation Award naar Ondernemer Josink Es: Gebroeders van Geest | 12/11/2012

Afgelopen 7 november is de vierde uitreiking van de Innovation Award van Stichting Pioneering geweest. Deze prestigieuze prijs is dit jaar in handen gevallen van Gebroeders van der Geest, één van de ondernemers op ons bedrijvenpark. Saillant detail is dat één van de twee andere genomineerde ook een vestiging op Josink Es heeft: Van Dijk Bouw. Wij zijn bijzonder trots dat we deze bedrijven op ons park mogen hebben. We feliciteren daarnaast Gebroeders van der Geest met hun overwinning.


Bewaartermijn Camerabeelden veranderd | 12/07/2012

Wat is er veranderd?

U mag camerabeelden langer bewaren zonder voorafgaande melding aan het College bescherming persoonsgegevens (CBP). De bewaartermijn is verlengd van 24 uur naar 4 weken. Het gaat om beelden die u voor uw eigen veiligheid opneemt. U hebt zo meer tijd voor het doen van aangifte als strafbare feiten zijn vastgelegd of voor verbetering van uw veiligheid. Daarnaast is het filmen van een gedeelte van de openbare weg door private camera’s toegestaan.

Voor wie?

Alle ondernemingen

Wanneer?

De wijziging is ingegaan per 1 juli 2012.

Waarom?

Gebruik van cameratoezicht stimuleren.


Glasbewassing Josink Es | 17/01/2012

Via de mail hebben wij u geïnformeerd dat  IDÉ-Bedrijfsdiensten een zeer scherpe aanbieding heeft gedaan.  Graag informeren wij u over het vervolgtraject.

 

IDÉ-Bedrijfsdiensten mocht al diverse bedrijven op Josink Es tot haar klantenkring rekenen. Daarnaast hebben al een aantal leden zich reeds gemeld voor een offerte. Zoals u wellicht vernomen heeft is IDÉ-Bedrijfsdiensten overgenomen door Novon Schoonmaak. Deze overname heeft geen effect op de aangeboden collectieve diensten en bijbehorende prijzen. In een gesprek met de eigenaar van Novon is het door IDÉ uitgebrachte collectieve prijsvoorstel besproken.  Resultaat van dit gesprek is dat de geoffreerde prijzen gehandhaafd blijven en dat we graag het vervolgtraject willen uitzetten.

 

Novon Schoonmaak heeft 3 vestigingen in Twente, waaronder 1 aan de Institutenweg 38 in Enschede. Voor meer informatie over Novon verwijzen wij u graag naar hun website:  www.novon.nl.

 

De collectieve prijzen zijn:

 

€ 0,40 per vierkante meter bij normaal zonder obstakels te bereiken glas

€ 1,00 per vierkante meter bij glas dat met een hoogwerker gedaan dient te worden. Prijs inclusief de inzet van de hoogwerker

 

Indien u hiervan gebruik wilt maken of meer informatie wenst over deze aanbieding, dan kunt u contact opnemen met de parkmanager Mark van Mast (06- 10 98 37 46) of parkmanager@parkmanagementjosinkes.nl

 


Veiligheid op Josink Es | 11/01/2012

toegangsbord Josink es

Op Josink Es zijn we structureel bezig met de veiligheid op ons terrein. Om dit kenbaar te maken aan een ieder die het terrein betreedt, is er nieuwe bebording geplaatst bij de toegangswegen van Josink Es.


Zonne-energie ook mogelijk voor ondernemers op Josink Es | 27/07/2011

Unieke kans voor bedrijven met een elektriciteitsaansluiting met een verbruik

tot 10.000 kWh/jaar

 

Geachte ondernemer,

Wilt u meehelpen aan een duurzame leefomgeving? Duurzame Energie gebruiken en het liefst zelf opwekken? Maar geen zorgen en geen extra kosten! Dan is het project Zonne-energie door Parkmanagement Josink Es voor u een geweldige kans.

Doelstelling is, zonder meer kosten voor de ondernemers, het bedrijvenpark een meer duurzame uitstraling te geven. Dit is nu mogelijk voor bedrijven met een verbruik tot 10.000 kWh/jaar (per aansluiting). Daarom willen we met minimaal 25 bedrijven gezamenlijk een aanvraag indienen voor zonne-energie. De Provincie Overijssel heeft op 1 juli een subsidieregeling geopend om met 50% subsidie een zonnepaneel aan te schaffen. Dit kan alleen bij een deelname van minimaal 25 bedrijven.

Voorbeeld:

Het is mogelijk om voor 24 m2 bij u aan PV-panelen te plaatsen. De jaarlijkse opbrengst is dan ongeveer 3.384 kWh/jaar. U betaalt dan aan het collectief 18,42 €ct/kWh x 3.384 kWh = € 623,33 op jaarbasis.

U bespaart per jaar:

-          energiebelasting: 11,2 €ct/kWh x 3.384 kWh = € 379,-

-          leveringskosten: circa 7,22 €ct/kWh x 3.384 kWh = € 244,-

Indien de subsidie wordt toegekend betaalt u eenmalig € 500,- i.v.m. de projectkosten.

Is deze unieke kans voor u van toepassing?

Wilt u meedoen dan willen wij kunt u u vragen vóór 26 augustus 2011 u aan te melden, zodat wij voldoende tijd hebben de aanvraag in orde te brengen. Notabene de regeling sluit op 1 september 2011. U kunt een aanmeldformulier opvragen bij Dorien Jansen in de Wal van PM energie via  085-2100578 of per email info@pmenergie.nl Pm energie zal ondersteuning bieden bij dit project. Wilt u wel meedoen met de subsidieaanvraag, maar voor eigen rekening en risico de panelen plaatsen dan is deelname ook mogelijk! Wanneer u meer dan 10.000 kWh/jaar verbruikt zijn de kosten voor PV-Panelen hoger dan uw huidige energietarieven. Uiteraard kunt u wel meedoen.

zonnepanelen

De voordelen / doelstellingen op een rij:

  • Duurzame uitstraling.
  • U betaalt niet meer dan nu. U betaalt de 18,42 €ct/kWh. Dit is gelijk aan de kosten die u nu betaalt (11,2 €ct/kWh aan energiebelasting en 7,22 €ct  voor de levering van stroom).
  • U heeft geen out of pocketkosten.
  • Parkmanagement Josink Es zorgt voor de subsidieaanvraag en technische realisatie  (Parkmanagement Josink Es wordt hierin ondersteunt door specialisten).
  • U betaalt een eenmalige bijdrage van € 500,- (excl. BTW) indien de subsidie wordt toegekend.

 

 


« Vorige berichten