Nieuws

Collectieve inkoop van energie met Parkmanagement Josink Es | 21/07/2011

 

Leden van Parkmanagement Josink Es kunnen nu deelnemen aan de collectieve inkoop van energie

De afgelopen jaren hebben bedrijven op het Havengebied en Industrieterrein Twentekanaal bewezen flink te kunnen besparen op energiekosten door een vuist te maken en grote volumes ineens vast te leggen. Wij kunnen als Josink Es aansluiten bij dit initiatief en nodigen daarom ook alle leden uit om deel te nemen aan het collectief.   

Naast het collectief Twente wordt er ook collectief energie ingekocht voor veel andere ondernemersverenigingen in Overijssel en de Achterhoek. Door de grote volumes die deze ondernemers samen hebben en de gunstige spreiding van het verbruik kunnen goede kortingen worden bedongen. Daarnaast speelt het moment van het vastleggen van de prijs een grote rol.

Voor de inkoop van elektriciteit liggen de collectieve tarieven circa 25-30% lager dan de geldende markttarieven van bijvoorbeeld Essent. Voor een middelgroot bedrijf met rond 100.000 kWh verbruik op jaarbasis loopt de besparing al gauw op tot 2.000 Euro per jaar. Een exacte besparing in de toekomst kunnen wij niet afgeven, maar dat wij gezamenlijk betere condities kunnen afdwingen dan individueel, is de afgelopen jaren bewezen. De uitvoering van de inkoop voor voornoemde collectieven ligt in handen van het bedrijf PM Energie uit Hengelo.

Wilt u ook profiteren van collectieve energie inkoop?

Stuur dan een recente (jaar)factuur van uw huidige leverancier per fax naar 085-2100579 of naar info@pmenergie.nl. Er wordt dan een berekening gemaakt van het mogelijk voordeel voor uw bedrijf en bij interesse wordt u een aanmeldformulier gestuurd.

Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met Margriet Berents (085- 2100578) of met uw parkmanager Mark van Mast (06-10983746).


Wekelijks inbraak op industrieterrein | 16/05/2011

Wekelijks inbraak op industrieterrein

 

Zo kopte deze week Dagblad Tubantia. Gelukkig gaat het hier (nog) over een industrieterrein in Haaksbergen. Maar hoe lang zal het nog duren voordat wij op ons terrein dagelijks door het dieven-gilde worden bezocht?

 

Erg lang zal dat niet zijn. Want in de afgelopen maanden zijn ten minste vier collega ondernemers op de Josink Es ook al bezocht. Met grote schade door verloren laptops, metalen, tijdverlies en braak. Het is te hopen dat de aangebrachte “Selecta DNA” de goederen snel doet traceren, maar daarmee is het gevoel van onveiligheid niet weg.

 

Onze “kop in het zand” steken is zeker geen oplossing. Beveiligen zo mogelijk wel. Onze Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is bezig een plan van aanpak op te stellen. Binnenkort hoor je daarover meer.

 

Wil je nu al meer informatie? Neem dan even contact op met onze parkmanager Mark van Mast via m.vanmast@parkmanagementjosinkes.nl of 06-10983746.


Algemene ledenvergadering 2011 | 30/03/2011

Op 24 januari jongstleden vond de Algemene Ledenvergadering plaats. Hieronder een korte impressie:

De helft van de ondernemers was aanwezig waaronder ons nieuwe lid Sectolin Horse Care Products.

Het Keurmerk Veilig Ondernemen werd uitvoerig toegelicht door werkgroep voorzitter Rob Evers (Rolight). Martin Damhuis van TVO Verspreidingen gaf aan de werkgroep te willen versterken.

Voor 2011 worden enkele nieuwe collectieve diensten verder uitgewerkt zoals glasbewassing. In de volgende ledenvergadering wordt ook een voorstel voor gladheidsbestrijding voorgelegd aan de leden.


Nieuw contract afvalinzameling 2010 | 22/12/2009

In verband met een sterke concurrentiestrijd in afvalland, vielen vier door ons opgevraagde offertes fors lager uit dan wat we momenteel gewend zijn. Uiteindelijk was Olde Kalter de voordeligste aanbieder. Er verandert dus in wezen niets in 2010 uitgezonderd de fors lagere tarieven voor extra ledigingen die u zelf betaalt. Deze vindt u hier.
Uiteindelijk leidt dit voor Parkmanagement tot 30% voordeel t.o.v. afgelopen jaar. Voor individuele bedrijven die (af en toe) extra ledigingen hebben, loopt het voordeel nog verder op.


Algemene ledenvergadering deel 2 | 21/10/2009

Op 23 november volgt de tweede ledenvergadering van Parkmanagement Josink Es in 2009. De leden worden dan om 19:30uur verwacht bij Van Dijk Bouw.


Nieuw contract afvalinzameling per 1 januari 2010 | 27/08/2009

Op dit moment wordt hard gewerkt aan een nieuw contract voor afvalinzameling op Josink es. We doen dit in samenwerking met de bedrijventerreinen Euregio I en II. De verwachting is dat de besparingen meer dan 15% zullen zijn ten opzichte van het huidige contract.  De huidige collectieve contracten zijn derhalve opgezegd om per 1 januari de handen vrij te hebben.


   Volgende berichten »